ePARK

Phone: 010-101 31 10

Email: [email protected]

Nyttokort grupp 2

Operator

Motala Kommun

Product duration

12 months

Price

13 750,00 kr

Priset är inklusive moms. Näringsidkare som är beroende av bilen som en arbetsplats, kan ansöka om ett nyttoparkeringskort. Med ett sådant kan du st... Read more
Priset är inklusive moms. Näringsidkare som är beroende av bilen som en arbetsplats, kan ansöka om ett nyttoparkeringskort. Med ett sådant kan du stå parkerad på allmänna parkeringar (ej i parkeringshus, ej på laddplats) upp till 8 timmar i följd utan att betala parkeringsavgift vid varje tillfälle. Ansökan bör göras minst 5 dagar i förväg. Fordonet ska vara av avgörande betydelse för arbetets utförande och användas mycket. Varje tillstånd får användas omväxlande av 5 sådana fordon. Företag vars fordon: - Används för fastighetsskötsel. - Är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation eller är nödvändigt för förvaring av tyngre verktyg och/eller material för installation eller reparation. - Används för godstrafik med yrkestrafiktillstånd . - Används av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet i akut- eller annan därmed jämförlig uppsökande verksamhet. Kan söka om tillstånd i grupp 1. Företagare i centrumzonen, som inte har tillgång till parkering i anslutning till verksamheten och vars fordon inte används i verksamheter enligt grupp 1, kan ansöka om tillstånd i grupp 2. Centrumzonen avgränsas av Göta kanal och Vättern i söder, Vadstenavägen i öster, Drottninggatan i norr och Skolgatan i väster. Nyttotillståndet får endast användas då fordonet används för rörelsens/verksamhetens räkning. Nyttotillståndet gäller måndag till lördag på avgiftsbelagda parkeringar där maximitiden för platsen är 2 timmar eller längre. Fordonet får där stå parkerat i maximalt 8 timmar i följd. För alla manuella ändringar av gällande nyttokort tas en handläggningsavgift på 300 kronor ut Close

Account

Login or create a new account to apply and pay for the permit.

Create account