ePARK

Phone: 010-101 31 10

Email: support@epark.se

Företagskort Gatumark & P-hus

Operator

Östersunds Kommun

Duration

1 month

Price

500,00 kr

Priset är inkl. moms. Tillståndet kräver användning av p-skiva. Föraren ska vid uppställningens början ställa tidvisare på närmast kommande 15 minuter... Read more
Priset är inkl. moms.

Tillståndet kräver användning av p-skiva. Föraren ska vid uppställningens början ställa tidvisare på närmast kommande 15 minutersmarkering i förhållande till ankomsttiden till platsen. Ingen ändring av tidvisaren får göras under pågående uppställning.

Parkeringstillståndet gäller i stället för avgift på samtliga allmänna parkeringsplatser där avgift ska erläggas enligt lokal trafikföreskrift. OBS! MED ALLMÄN PARKERING AVSES DE PARKERINGAR PÅ GATUMARK SOM KOMMUNEN SKÖTER OM, EJ SÅDANA SOM LIGGER PÅ TOMTMARK T. EX. VID RESIDENSET, SJUKHUSET, MITTUNIVERSITETET M. FL. För parkeringsplatser där tillåtna uppställningstiden är angiven till 30 minuter eller kortare tid gäller parkeringstillståndet endast för den tid som föreskrivs på skylten. Regler för datumparkering gäller även för användare av parkeringskort.

Röd zon 23446 & Parkeringshuset 23447 som utgör området innanför angivna gator, Rådhusgatan, Tullgatan, Strandgatan och Färjemansgatan, där tillåtna uppställningstiden med avgift är angiven till mellan kl 9 ”“ 18 vardagar och kl 9 ”“ 15 lördagar och dag före helgdag gäller parkeringstillståndet för högst 4 timmars parkering.

Utanför inre parkeringszon där uppställningstiden med avgift är angiven till mellan kl 9 ”“ 18 vardagar och kl 9 ”“ 15 lördagar och dag före helgdag gäller parkeringstillståndet för högst 9 timmars parkering.

Parkeringsplats garanteras ej, parkeringstillståndet gäller i mån av plats.

Close

Account

Login or create a new account to apply and pay for the permit.

Create account